Teme za predavanja


MOJE TEME ZA PREDAVANJA

1. Moj način pčelarenja na profesionalnom pčelinjaku
2. Proizvodnja visokokvalitetnih matica na mom pčelinjaku
3. Moj način pčelarenja sa košnicom Rodna Voja
4. Upotreba prirodnih lekovitih preparata u pčelarstvu
5. Kako stimulisati pčele u proleće za visoke prinose
6. Pravilno zazimljavanje-puna košnica pčela u proleće
7. EM Tehnologija u pčelarstvu
Copyright © 2015 Pčelinjak Tijana - ažurirano 09.09.2017.