Danijela Tatomirov

Rođena 1978.godine u Bremenu u SR Nemačkoj.
Završila Osnovnu školu u Novom Miloševu , a zatim srednju školu za frizera.
Moja supruga i ja imamo jednake životne ciljeve i moralne vrednosti.Ona je pametna, organizovana, brižna i vredna žena i majka.Voli izazove i savršeno savladava svaku životnu prepreku. Ona je žena mog života a njena snaga i snalažljivost su za mene neprocenjivi.
Copyright © 2015 Pčelinjak Tijana - ažurirano 09.09.2017.