♦ Predavanje u gradu Kočani - Makedonija ♦


23.2.2019. godine održao sam drugo predavanje ovoga dana u gradu Kočani. Pred negde oko 40-50 pčelara održao sam predavanje o zazimljavanju, proizvodnji matica i EM PROBIOTIKU. Zahvalio bih se svima prisutnima.
Copyright © 2015 Pčelinjak Tijana - ažurirano 09.09.2017.