Matice

Počeli smo sa ugovaranjem matica za narednu 2022. godinu.

Pčelinjak Tijana proizvodi tokom cele sezone veću količinu matica i to već od polovine maja pa sve do polovine avgusta.


Cena matice je po dogovoru.


Za kupovinu veće količine matica, moguća je niža cena!U rekordnoj 2017. godini proizveli smo 4072 matice.
U 2019. godini proizveli smo 2549 oplođenih matica.

Sa sigurnošću se može reći da je proizvodnja matica najosetljiviji segment u pčelarenju a samim tim i najbitniji pokazatelj uspešnog pčelarenja.Redovna zamena matica je ključ uspeha u proizvodnji.Rojidbeni nagon i rojenje imaju najveći uticaj na smanjivanje proizvodnje.U nizu prednosti mlade matice u odnosu na stariju je i to,da se društava sa mladim maticama procentualno manje roje,na primer:
-sa maticama proizvedenim u istoj godini 1-2%
-sa jednogodišnjim maticama ispod 10 %
-sa dvogodišnjim maticama 30-40 %
Postoje dva načina proizvodnje matica,prirodni i veštački.
Proizvedene matice na prirodni način,su matice iz tihe zamene,rojevne matice i matice iz prisilnih matičnjaka, ovaj način proizvodnje je nesiguran,iz razloga što ne možemo planirati kada i koliko ćemo imati oplođenih matica,a što je još bitnije kakve nasledne osobine će imati takve matice. Veštačka ili preciznije rečeno, planska proizvodnja matica je sigurnija jer na taj način možemo dobiti određen broj matica u određeno vreme i što je još bitnije,imaćemo matice poželjnih naslednih osobina. Da bismo proizveli kvalitetnu maticu sa poželjnim osobinama,moramo vršiti selekciju(odabir) i stvoriti idealne uslove odgoja.Ove dve stvari su usko povezane i neodvojive i sasvim je sigurno da bez jedne ili druge nećemo postići željeni uspeh.

 

SELEKCIJA NA NAŠEM PČELINJAKU
Prilikom prvog prolećnog pregleda ocenjivanjem ćemo odabrati deset najboljih pčelinjih društava na način što ćemo ovom prilikom uzeti u obzir sledeće osobine:zimovanje,agresivnost i mirnoću na saću. Prva ocena se daje za uspešnost zimovanja.Društva koja u ovom prolećnom periodu imaju dobar fond pčela,srazmerno tome lepo razvijeno kvalitetno leglo,dovoljnu količinu dobro raspoređene hrane,i da su bez ikakvih znakova bolesti,biće odabrana i obeležena radi daljeg praćenja.
Kod odabranih društava tokom godine pratimo i ocenjujemo i druge važne osobine kao što su produktivnost i rojidbeni nagon.
Produktivnost ocenjujemo kroz proizvodnju meda.
Na kraju svake godine od deset praćenih društava ostaće u selekciji 4 do 6 najboljih,a razliku do deset društava nadomeštamo po istoj metodi narednog proleća.Nakon dve godine praćenja od najboljih društava- rodonačelnica uzimamo larvice-materijal za presađivanje.
 
PRIPREMA ČAURICA MATIČNJAKA
Umakanjem drvenog kalupa za čaurice matičnjaka u rastopljeni čist pčelinji vosak, uobičajnom metodom pripremimo dovoljan broj čaurica.Letvice na koje ćemo lepiti čaurice matičnjaka, predhodno četiri pet puta uronimo u rastopljeni vosak čekajući da se vosak stegne i da se nahvata oko tri milimetra debljine. Kada se vosak ohladi električnim letkolnom rastopimo vosak na određenom mestu na letvici gde želimo nalepiti čauricu, drugom rukom pripremimo čauricu,sklonimo letkoln I zatim čauricu utisnemo u rastopljeni vosak.Ponavljajući postupak na svaku letvicu nalepimo po 15 čaurica.U okvire za prihvat letvica sa čaurama stavljamo po dve takve letvice, poprskane sa rastvorom vode i bagremovog meda i dodati odgajivačkim društvima na poliranje.Nakon dva sata poliranja vade se okviri i pristupa se presađivanju.
 
PRIPREMANJE MATERIJALA ZA PRESAĐIVANJE
Da bi smo dobili na jednom okviru obilje pogodnih larvi za presađivanje,što je potrebno zbog uštede vremena prilikom presađivanja, koristimo troramni kavez izolator za naše rv ramove.U izolator s obe strane stavimo dva okvira zatvorenog legla a u sredinu prazan tamniji okvir pogodan za presađivanje predhodno poprskan sa rastvorom vode i bagremovog meda.Nakon toga u istom društvu nađemo, hvatamo maticu-rodonačelnicu i zatvaramo je u predhodno pripremljeni kavez izolator. Dodavanjem dva okvira zatvorenog legala veštački smanjujemo količinu otvorenog legla što podstiče maticu na polaganje jaja,a istovremeno ćemo imati i veći broj kvalitetnih negovateljica. Ograničavanje matice u zaleganju može imati pozitivan uticaj na težinu položenih jaja.Uporedo sa ovim pripremnim radovima potrebno je obezbediti dnevni rast na vagi od 300gr. Ako nema toliko unosa iz prirode onda prihranjujemo.Nakon 4-5 dana zatvaranja matice u kavez izolator imaćemo veliki broj pogodnih larvica za presađivanje starosti od oko 12 h I možemo pristupiti presađivanju.
 
PRIPREMA ODGAJIVAČKIH DRUŠTAVA
Za startere i odgajivačka društva koristimo Novozelandsku metodu,prilagođenu našim potrebama .Petnaest odabranih jakih društva u RV košnicama preuređujemo na isti način. Podnjaču okrećemo za 180 o I zatvaramo leto ,zatim na podnjaču stavimo nastavak i u sredinu nastavka 4-5 okvira uglavnom nezrelog legla sa maticom, pored legla sa jedne strane jedan okvir izgrađenog saća i sa druge strane jedna satna osnova a ostali prostor popunimo okvirima sa medom.Na ovaj nastavak stavimo uokvirenu haneman rešetku sa otvorenim letom sa prednje strane košnice i zatim drugi nastavak.U sredinu drugog nastavka stavimo 2 okvira uglavnom zatvorenog legla zatim sa obe strane legla po ram sa pergom i medom pa ponovo po jedan ram sa zatvorenim leglom, nakon toga i sa jedne i sa druge strane po ram pun meda, ukupno 8 ramova i tako ostavljamo prostor za dodavanje dva okvira sa presađenim larvama.I ovaj put moramo obezbediti intenzivni svakodnevni unos,od najmanje 300 gr.rasta na vagi.Sedmog dana od preuređivanja detaljno pregledamo sve ramove u drugom nastavku i porušimo eventualno započete matičnjake.Zatim uvlačimo lim ili običan najlon u žljeb okvira matične rešetke i tako fizički razdvojimo donji i gornji nastavak.Otvaramo leto na okrenutoj podnjači iza košnice gde će pčele izletati iz donjeg nastavka,a ulaziti na letu okvira haneman rešetke sa prednje strane košnice kako su naučile i popunjavati gornji nastavak.Za kratko vreme gornji nastavak će biti prebukiran pčelama,i pošto preko pregrade ne mogu više osetiti miris feromona matice,biti spremni za startovanje dodatog materijala.
 
PRESAĐIVANJE LARVI
Larve presađujemo u otvorenom prostoru,u prepodnevnim satima,kada je najveća vlažnost vazduha,a temperatura oko 25 oC.
Četvrtog ili petog dana od zatvaranja matice rodonačelnice u kavez izolator kada već imamo larvice povoljne starosti za presađivanje, izvadimo ram sa larvicama ,očetkamo pčele sa okvira ,prekrijemo vlažnim peškirom i odnesemo do stalka za presađivanje.U predhodno ispolirane matičnjake kineskom iglom presađujemo larvice mlađe od 12 h.
Okvire sa presađenim larvama prekrijemo vlažnim peškirom,odnosimo do pripremljenih startera i dodajemo na startovanje na položaj 4,između okvira sa leglom i pergom,Nakon pet dana kada su već dodati matičnjaci zatvoreni dodaje se i drugi okvir sa presađenim larvama na položaj 7 takođe između okvira sa leglom i pergom.Nakon dva dana kada su dodate larvice prihvaćene,povlači se lim iz okvira žljeba haneman rešetke desetak santimetara unazad,tako će pčele u donjem i gornjem telu imati kontakt preko matične rešetke i dalji tok negovanja matičnjaka će se odvijati uz prisustvo matice,uslovi slični tihe zamene matica.
 
FORMIRANJE OPLODNJAKA
Devetog dana od presađivanja pristupamo formiranju oplodnjaka.Koristimo isključivo velike trodelne oplodnjake sa po tri standardna RV rama. Trenutno Pčelinjak Tijana raspolaže sa 1000 velikih trodelnih i dvodelnih oplodnjaka i kapacitet proizvodnje matica u toku jedne godine je preko 4000 komada visokokvalitetnih mladih oplođenih matica. Oplodnjake punimo tako što iz proizvodnih društava prebacimo po jedan pun okvir meda sa nešto perge zajedno sa pčelama,zatim po jedan okvir sa zrelim leglom I pčelama,sa po jednog okvira sa otvorenim leglom otresemo pčele u oplodnjak i dodajemo po jedan okvir sa satnom osnovom.Napunjene oplodnjake prevezemo na oplodnu stanicu,poređamo i otvorimo im leta.
 
DODAVANJE MATIČNJAKA
Narednog prepodneva nakon formiranja oplodnjaka,odnosno desetog dana od presađivanja,podelimo već zrele matičnjake u oplodnjake.Iz odgajivačkih društava povadimo okvire sa matičnjacima i složimo ih u sanduk za prenos.Iz sanduka izvadimo letvicu sa matičnjacima,sa bočnih strana letvice odvojimo vosak, zatim između matičnjaka zasečemo vosak i sa kvadratićem voska sa letvice odvojimo matičnjake.Otvorimo oplodnjak,pčelarskim nožem razdvojimo okvir sa medom i leglom,spustimo matičnjak do legla između razdvojenih okvira zatim skupimo okvire toliko da uhvate kvadratić voska od matičnjaka ne oštetivši matičnjak i zatvara se oplodnjak.Od pre dve godine matičnjake ubacujemo u tzv. štitnike za matičnjake čime poboljšavamo prijem istih.Nakon dva dana kontroliše se izleganje matica.Ako se matica iz nekih razloga nije izlegla dodajemo drugi zreo matičnjak.
 
KONTROLA OPLOĐENOSTI MATICA
Matice vadimo iz oplodnjaka 2-3 dana nakon planiranog termina njenog pronošenja (tj. od dvadesetosmog dana). Najčešće tada budu zaleženi svi ramovi. Kada otvorimo oplodnjak i vidimo da je satna osnova dobrim delom izgrađena, skoro sto posto možemo biti sigurni da je matica oplođena i da je razvila priličnu površinu legla.Kvalitet matice ocenjujemo prvenstveno po kvalitetu legla,zatim je ocenjujemo po izgledu ako je matica sitna ili je sa nekim deformitetom uništavamo je.Kvalitetne dobro razvijene matice obeležavamo markerom, odgovarajuće boje za tu godinu i nakon toga su spremne za upotrebu.
Kao što smo na početku rekli proizvodnja matica je najosetljiviji segment u pčelarstvu i od početka do kraja proizvodnje svaki detalj je jednako važan,iako se pridržavali “recepta” nije baš lako proizvesti kvalitetnu maticu. I na samom kraju treba reći da je proizvodnja kao i redovna zamena matica, nezaobilazni faktor uspešne proizvodnje,naročito danas kada su prisutne sve više pčelinjih bolesti ,i kada se hemija sve više upotrebljava u poljoprivrednoj proizvodnji.
Copyright © 2015 Pčelinjak Tijana - ažurirano 09.09.2017.