Roj na RV ramovima

Rojeve na 6 RV ramova prodajemo od 15. maja do 15. juna kada počinjemo završne pripreme za suncokretovu pašu.
Cena jednog roja na RV ramovima je 45 evra.
U cenu od 45 evra dobijate ramove sa leglom,mladu maticu i NE DAJETE VAŠIH 6 RAMOVA, već je to ušlo u cenu;


Roj predstavlja jedno manje pčelinje društvo sa mladom maticom.Formiramo ih na 6 ramova sa izgrađenim saćem. Takav roj ima 2 rama zatvorenog legla, 2 rama otvorenog legla i 2 rama sa medom i cvetnim prahom sa pripadajućim pčelama i sa mladom kvalitetnom oplođenom maticom.
Leglo treba da je zdravo, kompaktno, sa minimumom trutovskih ćelija. Mora da bude dobro pokriveno sa pčelama.
Matice proizvodimo u oplodnjacima i dodajemo ih rojevima u kavezima sa pčelama pratiljama.
Kada otvorimo košnicu iz koje ćemo da pravimo roj kupcu je dozvoljeno da izabere ramove koji njemu odgovaraju i to iz svake grupe po dva (2 otvorenog legla,2 zatvorenog legla itd.).
Od 2017. godine ćemo rojeve formirati u specijalnim plastificiranim kutijama.

NEGA ROJEVA
Transport rojeva je najbolje obaviti predveče, uz obaveznu ventilaciju. Košnicu smeštamo na postolje i otvaramo leto na 3-4 cm. Ukoliko smo ga transportovali u nekoj pomoćnoj košnici, predveče ćemo roj prebaciti u našu košnicu.
Sutradan ćemo samo pogledati da li pčele vrše orijentacioni let, unose polen i normalno rade na letu.Za dva do tri dana one će same osloboditi maticu iz kaveza, a ukoliko iz nekog razloga one to same ne urade to onda činimo mi.
Vrlo je poželjno novoformirane rojeve stimulativno prehranjivati i to po mogućnosti svako veče.Što više mi njima damo, pčele će isto tako višestruko nama vratiti.Uveče ćemo im dati po malo šećernog sirupa i prehranjivanje nastaviti narednih dana, pogotovo ako nema paše ili pada kiša. U slučaju bespašnog perioda treba biti posebno obazriv, da ne izazovemo grabež.
Nekoliko dana po smeštaju možemo otvoriti košnicu, ustanoviti jačinu društva i zaleganje matice i zatim nastaviti redovan razvoj roja.
Copyright © 2015 Pčelinjak Tijana - ažurirano 09.09.2017.